Ένας μικρός συνωστισμός αξίζει να διορθωθεί με Ορθοδοντική θεραπεία;

Πολλές φορές υπάρχουν ήπια ορθοδοντικά προβλήματα που ενδεχομένως δεν είναι απαραίτητη η πλήρης ορθοδοντική θεραπεία. Σε άλλες περιπώσεις όμως ακόμα και αυτές οι καταστάσεις που σε ένα παιδί φαίνονται ως μη ιδιαίτερης βαρύτητας  μπορούν με την πάροδο του χρόνου να δημιουργήσουν σοβαρά οδοντικά, σκελετικά ή και συνδυασμό των δύο προβλήματα.Η έγκαιρη διάγνωση δίνει τη δυνατότητα με ελάχιστη ορθοδοντική παρέμβαση να αποκατασταθεί η στοματογναθική ισορροπία και να αποφύγει ο ασθενής μεσοπρόθεσμα μια πλήρη θεραπεία σε πιο  δύσκολες συνθήκες.