Εμφράξεις Σύνθετης ρητίνης ή εμφράξεις αμαλγάματος;

Η σύνθετη ρητίνη αποτελεί το υλικό εκλογής για αισθητικές αποκαταστάσεις, κυρίως στην πρόσθια ζώνη και όχι μόνο. Η καινούργια γενιά ρητινών για οπίσθιες αποκαταστάσεις δίνει τη δυνατότητα για εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα αφού η αντοχή τους είναι παρόμοια με εκείνη του αμαλγάματος. Οι εμφράξεις αμαλγάματος επειδή περιέχουν υδράργυρο αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό γιατί ο υδράργυρος έχει κατηγορηθεί ότι επιβαρύνει τους νεφρούς του ασθενή. Στην πραγματικότητα οι εμφράξεις αμαλγάματος στη σύγχρονη οδοντιατρική γίνονται πλέον με δόσεις υλικού πλήρως ελεγχόμενες και ηλεκτρονικά μεμειγμένες ενώ στο παρελθόν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα αφού η ανάμειξη γινόταν χειροκίνητα και με αδυναμία καθορισμού της σωστής δοσολογίας. Σε συνδυασμό με τον καθορισμό αυστηρά εκείνων των περιπτώσεων που ενδείκνυται, η αποκατάσταση με αμάλγαμα θεωρείται πλέον εξαιρετικά ασφαλής.