Γιατί ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία έναντι κλασικής;

Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελεί ένα συσσωρευτή ακτινοβολίας. Για κάθε ακτινογραφία που έχουμε κάνει στο παρελθόν έχουμε επιβαρύνει τον οργανισμό μας με ακτινοβολία που προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα . Η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία γίνεται με εντολές αλλά και επεξεργασία μέσω υπολογιστή και η ακτινοβολία που χρησιμοποιεί είναι σχεδόν μηδενική.

Αλλά και για περιβαλλοντολογικούς λόγους αφού δεν χρειάζονται κασέτες, φίλμ και εμφανιστικά υγρά που επιβαρύνουν το περιβάλλον που ζούμε αφού οι σύγχρονοι εκτυπωτές χρησιμοποιούν θερμικό χαρτί και δεν χρειάζονται άλλου είδους υγρά.