Βασικά προβλήματα που χρήζουν ορθοδοντικής θεραπείας
  • Οδοντικά προβλήματα

Tα δόντια για διάφορες αιτίες δεν έχουν σωστές θέσεις στην οστική τους βάση, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συνωστισμένα, με διαστήματα ή στροφές. Συνήθως τα προβλήματα αυτά δεν είναι εμφανή, όταν το στόμα είναι κλειστό.

Οδοντικά προβλήματα (πριν)Οδοντικά προβλήματα (μετά)

  • Σκελετικά προβλήματα

Οι γνάθοι δεν έχουν αυξηθεί αρμονικά μεταξύ τους, με επίπτωση στη λειτουργία του στόματος και στην αισθητική του προσώπου. Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας είναι η βελτίωση των θέσεων των δοντιών και η αρμονία του προσώπου.

Σκελετικά προβλήματα (πριν)Σκελετικά προβλήματα (μετά)

  • Συνδυασμός οδοντικών και σκελετικών προβλημάτων

Ο ασθενής παρουσιάζει συνδυασμό οδοντικών και σκελετικών προβλημάτων, τα οποία έχουν επίπτωση όχι μόνο στην περιοχή του στόματος, αλλά και στην εμφάνιση του προσώπου. H βελτίωση με την βοήθεια της ορθοδοντικής θεραπείας είναι εμφανής.

Συνδυασμός οδοντικών και σκελετικών προβλημάτων (πριν)Συνδυασμός οδοντικών και σκελετικών προβλημάτων (μετά)